Wydawca

Wydawnictwo Marow – Jan Bolesław Nycek podjęło działalność 1 lutego 1991 roku. Zajmuje się szeroko rozumianą działalnością edytorską. Wydaje dwa czasopisma: magazyn „Nasz Płock” o zasięgu regionalnym oraz periodyk „M4”, pismo przeznaczone dla mieszkańców osiedli płockich. Wydawnictwo skoncentrowane jest przede wszystkim na opracowywaniu i edycji albumów regionalnych, słowników biograficznych, zarysów monograficznych gmin, firm i instytucji oraz popularnych folderów turystycznych. Najważniejsze publikacje wydane w ostatnim okresie: Płock. Ulicami tysiącletniego miasta (2005), Gmina Bielsk. Przyroda. Dzieje. Społeczeństwo (2007), Gmina Słupno.  Przyroda. Dzieje. Społeczeństwo (2008), Gmina Stara Biała.  Przyroda. Dzieje. Społeczeństwo (2010), Gmina Sanniki.  Przyroda. Dzieje. Społeczeństwo (2011), Północne Mazowsze. Leksykon samorządowo-gospodarczy (2012), Gmina Mochowo.  Przyroda. Dzieje. Społeczeństwo (2014), Gmina Nowy Duninów. Błękitno-zielona perła Mazowsza (2014), Architektura Płocka i jej twórcy (2012), Architektura powiatu płockiego (2015), Architektura powiatu sierpeckiego (2016), Inwestycje Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku w latach 2004–2015 współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej (2016), Przebojem. XIII Zjazd Absolwentów Gimnazjum i Lieceum im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Kutnie 1907–2017 (2017). 
Wydawnictwo Marow świadczy także usługi z zakresu historycznych badań regionalnych, przygotowuje scenariusze do filmów edukacyjnych i reklamowych, organizuje imprezy i szkolenia.